Utvidelse av trådløs modul. Sammenkobler bokser 12 Soner