Utvidelse av trådløs modul. Sammenkobler bokser 10 Soner