Bakkesensor ETOG-56/ETOK-1. 6-leder pluss jord, 25m armert kaldende