Konstruksjoner

Varmekabel på ustabilt underlag

Plate løsning
 • Fliser eller lignende
 • Membran (kun for våtrom)
 • Primer (blandes 1-3, kun for våtrom)
 • Flytsparkel LIP 220 (min. 5mm overdekk)
 • Monter Flexheat varmekabel/matter
 • Primer 54 (blandes 1-1)
 • Masterboardplater 6mm eller Isoplate 10mm (ENØK) Limes med Flexicol pastalim
 • Primer (blandes 1-1)
 • Spon eller ustabilt underlag

Flexwatt Varmefolie/Alu matte Enøk løsning

For parkett/laminat
 • Laminat/Parket
 • Byggeplast 0.2mm (kun på varmefolie)
 • Varmefolie/Alumatt
 • Reflektorplate 3mm eller 6mm
 • Eksisterende gulv

Varmekabel på stabilt underlag

 •  Fliser eller lignende
 •  Membran (kun for våtrom)
 •  Flytsparkel (min. 5mm overdekk av kabel)
 •  Varmekabel / varmekabelmatte
 •  Primer
 •  Betong eller stabilt underlag

* ønskes belegg må man bruke min. 15mm flytsparkel

Varmekabel på stabilt underlag ENØK løsning

 • Fliser eller lignende.
 • Membran (kun for våtrom)
 • Flytsparkel (min. 10mm)
 • Varmekabel / varmekabelmatte
 • Primer
 • Reflektorplate 3mm (kun ved ENØK løsning), limes med f.eks. Flexicol pastalim e.l.
 • Primer
 • Betong eller stabilt underlag

* ønskes belegg må man bruke min. 15mm flytsparkel