Garanti

VARMEKABLER INNE:

Våre varmekabler/matter for innendørsbruk har 15 års garanti.

Det må benyttes en påstøp som er egnet for tildekning av varmekabler, og leverandørenes anvisninger må følges. Støpen blandes etter leverandørens anvisninger. Det er viktig at blandingsforhold og konsistens er riktig. Når den legges ut må den komprimeres godt – helst maskinelt, for eksempel med vibratorplate – eventuelt komprimeringsverktøy, og man må forsikre seg at kabelen i hele sin lengde har 100% omslutning av støpen. Det må ikke forekomme luftlommer eller porøsitet i betongen. Støpen skal ha en vekt på min. 2,2 t/m3 – og god varmeledningsevne. Det kreves høy faglig kvalitet på utførelsen. Når det gjelder flytsparkel er kravet at man blander etter leverandørens anvisninger og at denne flyter jevnt utover.

Ved tvil må installatør eller leverandør kontaktes for utfyllende informasjon.

VARMEKABLER UTE:

Våre varmekabler/matter beregnet for utendørsbruk – har 5 års garanti.
Garantien gjelder hvis gjeldende leggeansvisninger er fulgt og riktig styringer er valgt.

VARMEFOLIE:

Flexwatt varmefolie har 25-års garanti. Det forutsettes at den er montert etter leggeanvisning og i henhold til kontrollskjema.

Prosjektwatt varmefolie leveres med 10-års garanti.

De første 5 årene dekkes arbeid og materiell. Etter 5 år dekkes kun materiell. (Med materiell menes de varer som er levert av Varmecomfort AS til arbeidet)

TERMOSTATER:

Våre termostater har 5 års garanti på fabrikasjonsfeil.

ANDRE VARER:

Viser til leverandørenes garanti/reklamasjonsstider. Alle saker behandles gjennom Varmecomfort AS ¤

Garantien gjelder dersom produktene legges/monteres på forskriftsmessig måte etter gjeldende brukerveiledninger og at arbeidet utføres og er dokumentert av en AUTORISERT ELEKTROINSTALLATØR

NB! Alle garantarbeider med varmefolie og varmekabler – skal meldes fra til: post@varmecomfort.no FØR UTBREDRINGEN STARTER for å få et garantinummer som skal følge saken.